Consumer Staples Dec 29, 2021 01:59 PM (GMT+8) · EqualOcean
Cailian, Dec. 29 (Xinhua) gujinggong liquor fell by more than 8%, and yingjiagong liquor, Jiugui Liquor, Luzhou Laojiao, guangyuyuan, Kouzijiao and Jinhui liquor fell by more than 5%.